Nasze konferencje i wydarzenia


ZAPROSZENIE

Instytut Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej 
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu przy współpracy PTP/o Katowice

oraz partnerów

 

serdecznie zaprasza do udziału

w II Konferencji Naukowo – Szkoleniowej

 

SYMULACJA -

KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE W ERZE INNOWACJI

 

 

która odbędzie się dnia 11 - 12.04.2024 roku

w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

 

 

Cel konferencji:

 

1. Doskonalenie umiejętności klinicznych - udział w konferencji pozwoli na ćwiczenie różnych umiejętności klinicznych w sytuacji zdarzenia masowego, pola walki i prowadzenia egzaminu OSCE.

 

2. Wprowadzenie nowych technologii i promocja ich wykorzystania w edukacji. Przedstawienie i demonstracja najnowszych technologii związanych z symulacją medyczną, takich jak: zaawansowane symulatory czy technologie scenariuszy interaktywnych.

 

3. Kształcenie przez zapewnienie przestrzeni do wymiany doświadczeń personelu medycznego, w tym: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, żołnierzy, policjantów i instruktorów WOPR, GOPR innych.  

 

4. Poprawa bezpieczeństwa pacjenta - koncentracja na symulacjach związanych z bezpieczeństwem, identyfikacja i rozwiązywanie sytuacji awaryjnych oraz doskonalenie procedur, aby minimalizować ryzyko błędów.

 

5. Interdyscyplinarna komunikacja i współpraca - zachęcanie do współpracy między różnymi dziedzinami opieki zdrowotnej poprzez symulacje, które wymagają interdyscyplinarnej komunikacji i działania zespołowego, w tym psychologicznego.

 

6. Ewaluacja efektywności systemów medycznych – weryfikacja możliwości wykorzystane symulacji do oceny i doskonalenia systemów opieki zdrowotnej, zarządzania kryzysowego i organizacji szpitali.

 

7. Rozwijanie umiejętności liderów: Szkolenie liderów w zakresie efektywnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi i umiejętności przywódczych w kontekście opieki zdrowotnej czy I pomocy w realiach zdarzeń masowych czy kryzysu militarnego.

 

8. Stworzenie sieci zawodowej - umożliwienie uczestnikom nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i budowania sieci zawodowych w dziedzinie symulacji.

 

 

 

 

Udział w konferencji stworzy możliwość prezentacji własnych doświadczeń dydaktycznych, technicznych oraz organizacyjnych w realizacji procesu kształcenia w uczelnianych centrach medycznych, centrach zarządzania kryzysowego a także w służbach mundurowych. Konferencja będzie platformą dla wymiany myśli naukowej, dyskusji w podjętym temacie oraz przeżycia niezwykłego spotkania z autorytetami w tej dziedzinie, praktykami i badaczami problemu.

Zapraszamy również na warsztaty pracy dydaktycznej metodą symulacji medycznej prowadzone pod kierownictwem Edyty Hałatek oraz zespołu szkoleniowców służb mundurowych – certyfikowanych instruktorów.   

Udział w konferencji pod hasłem: „Człowiek – Zdrowie – Integracja” będzie także czasem spotkania i nawiązania wzajemnej współpracy uczestników. Będzie to wydarzenie tegorocznej wiosny. Zapraszamy!

 

Najdalsza podróż w lepsze jutro
zaczyna się od pierwszego kroku….zróbmy go dzisiaj…

 Lao Tzu

  

 

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • Nauczycieli akademickich realizujących kształcenie praktyczne w symulacji medycznej

 • Instruktorów symulacji medycznej, pola walki, pierwszej pomocy,

 • Służby zarządzania kryzysowego

 • Techników symulacji medycznej

 • Zarządzających centrami symulacji

 • Pasjonatów nowoczesnych metod i technik dydaktycznych, w tym studentów.

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

rejestracja zgłoszeń za pośrednictwem linku:

 

https://docs.google.com/forms/d/1jzJ0pYFy6wDL4gMc-5rTMk5GwjvVgdLawkPTJnb2bDo/edit

 

 

W przypadku braku możliwości zgłoszenia za pośrednictwem linku, zgłoszenie i pytania prosimy wysłać poprzez e-mail:    konferencjainoz@gmail.com

podając imię, nazwisko, tytuł zawodowy, wykonywany zawód – dla celów dopasowania do grupy konferencyjnej.

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Wpłaty 420,00 zł. (dwa dni + wieczorna kolacja – 10 punktów edukacyjnych) lub

Wpłaty 150, 00 zł. (on-line 11.04.2024r. dzień wykładowy – 5 punktów edukacyjnych)

prosimy dokonywać na nr konta:     45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

 

Z adnotacją w tytule przelewu (SYMULACJA Nazwisko i imię)

oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: konferencjainoz@gmail.com

 

Termin wpłaty do dnia 4.04.2024r. Ze względu na zaplanowane warsztaty szkoleniowe liczba uczestników będzie ograniczona. Decyduje kolejność przesłania dowodu opłaty konferencyjnej.

 

Opłata konferencyjna (420,00 zł) gwarantuje:

 • Uczestnictwo w sesjach i warsztatach

 • Materiały konferencyjne

 • Przerwy kawowe z poczęstunkiem - mini lunch

 • Uroczystą kolację w dniu 11.04.2024 (Hotel Imperiale w Oświęcimiu)

 • Certyfikat uczestnictwa oraz 10 punktów edukacyjnych z wpisem do dokumentacji)

 

 

Opłata konferencyjna (150,00 zł) gwarantuje:

 • Uczestnictwo on-line w sesjach i interaktywnym warsztacie w dniu 11.02.2024 r.

 • Certyfikat uczestnictwa oraz 5 punktów edukacyjnych (wpis do dokumentacji po uzgodnieniu
  z mgr P. Wędziną)

 

 

Lista uczestników zostanie zamknięta po wypełnieniu limitu.

Image
Image
Agenda

Wydarzenia archiwalne


II Międzynarodowa Konferencja
„CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA – BÓL I LECZENIE RAN W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM”

Zakończyło się wielkie naukowe wydarzenie organizowane w dniach 20– 21 października 2023 roku przez Instytut Nauk o Zdrowiu  (INoZ) MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.
II Międzynarodowa Konferencja „CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA – BÓL I LECZENIE RAN W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM” została zorganizowana pod patronatem JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu – dr Soni Grychtoł, prof. MUP, Prezesa Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – dr hab. Beata Mrozikiewicz-Rakowskiej oraz Prezydenta Miasta Oświęcim – Janusza Chwieruta. Partnerami wydarzenia były Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Zarząd Oddziału w Katowicach oraz Convatec, Kikgel, Nutricia, Regenova Therapeutics, Shulke, Solpharm, Takeda, Verco.
Konferencja miała wielowymiarowy aspekt dotyczący wymiany doświadczeń ekspertów z różnych dziedzin nauki dotyczących działań i sposobów leczenia ran. Prezentowane referaty omawiały również metody zapobiegania, rozpoznawania, kwalifikowania i leczenia bólu.
W sesji inauguracyjnej prowadzonej przez dr Wiesławę Kołodziej – Dyrektor INoZ oraz dr hab. Zbigniewa Krowickiego, wystąpienie miał dr hab. n. med. Jarosław Woroń z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału lekarskiego UJ CM w Krakowie pt. „Pacjent z bólem – dlaczego warto optymalizować i intensyfikować leczenie bólu – jak to realizować w praktyce”. W sposób wyczerpujący zostały omówione główne problemy związane z preskrypcją leków u pacjentów z wielochorobowością oraz możliwe interakcje lekowe w przewlekłej terapii przeciwbólowej. Długo nie milkły brawa, a pytania z sali były szczegółowe. Następnie, dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran przedstawiła temat: „Jak zmniejszyć liczbę amputacji w Twoim szpitalu i Twojej poradni – razem realizujemy założenia Deklaracji Kazimierzowskiej”. Prelegentka podkreśliła znaczenie współpracy wielodyscyplinarnego zespołu w optymalnym leczeniu pacjenta ze stopą cukrzycową i określiła szanse obniżenia liczby amputacji w przebiegu przewlekłej polineuropatii cukrzycowej.
W kolejnych sesjach wystąpili m.in. dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk, twórca autorskiego programu optymalizacji gospodarki i logistyki lekowej szpitali, pełnomocnik ds. jakości Szpitala JOANNITAS w Pszczynie, który podkreślił, że rozwiązaniem wielu problemów związanych z możliwymi interakcjami stosowanych leków przeciwbólowych w politerapii pacjentów powinny być wykonywane przez farmaceutów przeglądy lekowe, pozwalające zwiększyć skuteczność, bezpieczeństwo i efektywność ekonomiczną farmakoterapii. Kolejny wykład związany z zadaniami zespołu terapeutycznego w zakresie strategii leczenia bólu wygłosiła Barbara Puchała – Dyrektor Citrus Memorial Hospital w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych. Jej wystąpienie pt. „Kryzys opioidowy: jak zmienia się leczenie bólu w USA” ukazało skalę problemu związanego z globalnym uzależnieniem od opioidów w Stanach Zjednoczonych. Poruszone kwestie związane z propozycją zmian legislacyjnych w zakresie polityki lekowej szpitali oraz wskazane możliwości terapii pacjentów o szczególnym ryzyku stanowiły istotny aspekt w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od opioidów.
Prelekcja pt. „Zespół stopy cukrzycowej w III dekadzie XXI wieku. Co wiemy, gdzie zmierzamy?” autorstwa lek. Marcina Tusińskiego ukazała częstotliwość występowania zaawansowanego zespołu stopy cukrzycowej, który jest wskazaniem do amputacji.  Przedstawiono nowoczesne metody leczenia operacyjnego ZSC oszczędzającego kończynę. Tu też wyraźnie określono interdyscyplinarny charakter terapii i konieczność współpracy zespołowej.
Prelekcja pt. „Lumbago i jego eliminacja”, której autorami byli dr Mara Cibulova, dr Jaroslav Stanciak i Eva Tomikova wskazał najczęstsze przyczyny występowania nagłego zespołu bólowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Autorzy ponadto podkreślili sposoby profilaktyki tego schorzenia i metody terapii.
Na początek II sesji wykład wygłosiła mgr Lidia Czwakiel pt.6 „Postępowanie w stanach urazowych – aseptyka i antyseptyka oraz specjalistyczne zaopatrzenie”. Prelegentka jest Członkiem Komisji Rewizyjnej PTLR i wieloletnią pielęgniarką-praktykiem oraz nauczycielem akademickim. Temat antyseptyki dla wielu praktyków ciągle jest owiany wieloma mitami. Prelegentka przybliżyła, jak w praktyce stosować preparaty z octenidyną, w jakich ranach i czym się kierować w doborze antyseptyków? Kolejną prelekcję wygłosiła Pani mgr Marta Bakowska pt. „Leczenie ran dla początkujących – na co zwrócić uwagę, aby rana goiła się prawidłowo”. Pani mgr Marta Bakowska od 15 lat jest właścicielem Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Ran i Zespołu Stopy Cukrzycowej MAGMA-MED w Rzeszowie. Przestawiła zasady prawidłowego postępowania z raną trudno gojącą się, zapoznała nas z wytycznymi PTLR oraz premierą – Stanowiskiem PTLR dotyczącym stosowania larworetapii. Wykład był skierowany dla szerokiej grupy medyków, także tych, którzy rozpoczynają pracę z pacjentem z raną.
Wykład poprowadził również dr n. med. Piotr Surmiak. Został zatytułowany „Ból w medycynie perinatalnej i neonatologii”. Swoją prelekcję poświęcił omówieniu zjawiska odczuwania bólu przez wcześniaki i jego konsekwencji. Pierwszy dzień zakończył wykład pani Anne Marie Costello MSN, RN, ONC, CCCTM. LNC reprezentującej Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, PA USA. Pani Anne Marie Costello w bezpośrednim połączeniu on-line ze Stanów Zjednoczonych zaprezentowała temat „Legal ramifications of poor documentation”.
Drugi dzień konferencji został poświęcony licznym warsztatom, które poprowadzili zaproszeni eksperci, a poprzedził je wykład na temat leczenia żywieniowego, wspierające działanie przeciwbólowe w leczeniu trudno gojących się ran, poprowadziła go mgr Monika Aleksy-Polipowska, która podkreśliła, że ważnym czynnikiem w zakresie leczenia ran jest optymalne żywienie, które powinno być dopasowane do potrzeb pacjenta i uzupełniać jego niedobory odżywcze. Warsztaty prowadzili:
– mgr Aleksandra Brysz: Obserwowanie bólu i walka z nim w procesie opieki nad dzieckiem w oddziale ortopedii.
– mgr Małgorzata Latała: Terapia podciśnieniowa w leczeniu ran.
– mgr Joanna Raciniewska: Postępowanie z raną trudno gojącą się w oparciu o higienę rany.
– mgr Katarzyna Mucha i mgr Agnieszka Zalas: Ordynowanie leków i wypisywanie recept przez pielęgniarki.
Podczas warsztatów przedstawiono w sposób praktyczny łączenie różnych terapii w leczeniu ran, omówiono w przystępny sposób kryteria doboru nowoczesnych opatrunków, zwrócono uwagę na zastosowanie kompresjoterapii, jak również wskazano możliwości stosowania terapii podciśnieniowej. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość praktycznego wykorzystania prezentowanych produktów i urządzeń podczas zaaranżowanych ćwiczeń z zakładania i obsługi sprzętu do terapii podciśnieniowej. W trakcie pokazu można było zapoznać się także z szeroką gamą specjalistycznych opatrunków, które zostały tak zaprojektowane, aby można było dostosować je do konturów ran, różnorodnej ich lokalizacji i rozmiarów.
Uczestnicy Konferencji zgodnie przyznali, że zarówno wykłady interdyscyplinarne, jak i warsztaty miały bardzo dużą wartość praktyczną, a zdobyta wiedza i umiejętności z pewnością przyczynią się do poprawy jakości opieki nad chorymi z raną przewlekłą. Nie zapomniano również o wieczorze integracyjnym, który pozwolił uczestnikom konferencji nie tylko na wspólną zabawę, ale również wymianę doświadczeń. (za mup.uczelniaoswiecim.edu.pl)

I międzynarodowa konferencja
"Żywienie i leczenie żywieniowe w opiece gerontologicznej"

Za nami I międzynarodowa konferencja Żywienie i leczenie żywieniowe w opiece gerontologicznej, która zorganizowana została 26.05.2023 w Auli im. Kazimierza Piechowskiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
Zgromadzonych gości powitała dr n. med. Kornelia Wac, z-ca dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu, a uroczystego otwarcia Konferencji dokonała JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej dr Sonia Grychtoł, prof. MUP. 
Podczas konferencji wysłuchaliśmy dwunastu pasjonujących prelekcji, prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu żywienia, leczenia żywieniowego, farmakoterapii i kompleksowej opieki nad pacjentem geriatrycznym.
Zaprezentowano także sześć prac, zgłoszonych w sesji posterowej. Komitet Naukowy pierwszą nagrodę przyznał pracy "Problemy żywieniowe osób starszych – zapobieganie niedożywieniu" przygotowanej przez  dr hab. Barbarę Krzysztofik, prof. PANS oraz dr hab. Barbarę Krochmal-Marczak, prof. PANS w Krośnie.                                           
Szanowni Uczestnicy! Dziękujemy bardzo za Waszą obecność, liczymy, że będziecie z nami podczas kolejnych wydarzeń!
Serdeczne podziękowania kierujemy także do wszystkich naszych Prelegentów, którzy uświetnili konferencję swoją obecnością.
Składamy także ogromne podziękowania naszym Sponsorom i patronom medialnym. 

Uroczyste otwarcie Collegium Inventorum

W dniu 12 kwietnia 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcia trzeciego, największego i najnowocześniejszego budynku w historii Uczelni – Collegium Inventorum, w którym mieści się również siedziba Instytutu Nauk o Zdrowiu.

Instytut Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu przy współpracy PTP/o Katowice

oraz partnerów (firmy): Laerdal i Simedu


zorganizowali Konferencję Naukowo – Szkoleniową


SYMULACJA - DOSKONAŁOŚĆ DYDAKTYCZNA ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM STUDENTÓW

 


która odbyła się w dniach 20 - 21.04.2023 roku

w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w OświęcimiuCele konferencji:

 

 • Podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk medycznych i o zdrowiu poprzez wymianę doświadczeń nauczycieli akademickich, realizujących proces dydaktyczny metodą symulacji medycznej zaliczanej do innowacyjnych metod i technik nauczania.
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi w symulacji medycznej i dzielenie się dobrymi praktykami, wypracowanymi przez wykładowców i instruktorów oraz techników pracujących w uczelnianych centrach symulacji medycznej.
 • Psychologiczne przygotowanie wykładowców do prowadzenie debriefingu, jako najefektywniejszej metody  dochodzenia do wniosków edukacyjnych.
 • Wymiana doświadczeń techników symulacji medycznej w zakresie działalności organizacyjnej i doskonalenia procesu dydaktycznego. 
 • Zarządzanie centrami symulacji medycznej.
 • Poznanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii, jako środków dydaktycznych oraz ich praktyczne zastosowanie w dydaktyce medycznej.


Udział w konferencji stworzył możliwość prezentacji własnych doświadczeń dydaktycznych, technicznych oraz organizacyjnych w realizacji procesu kształcenia w uczelnianych centrach medycznych. Konferencja była platformą dla wymiany myśli naukowej, dyskusji w podjętym temacie oraz przeżyciem niezwykłego spotkania z autorytetami w tej dziedzinie, praktykami i badaczami problemu.

W ramach konferencji zorganizowano warsztaty pracy dydaktycznej metodą symulacji medycznej prowadzone pod kierownictwem dr n. med. Piotra Surmiaka – certyfikowanego instruktora symulacji medycznej.   

W wydarzeniu brali udział:

 • Nauczyciele akademiccy realizujący kształcenie praktyczne w symulacji medycznej
 • Technicy symulacji medycznej
 • Zarządzający centrami symulacji medycznej
 • Pasjonaci nowoczesnych metod i technik dydaktycznych, w tym studenci.

 

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący - mgr Łukasz Naglik

Za-ca Przewodniczącego - mgr Edyta Hałatek 

W czwartek, 13 kwietnia 2023 r. uczniowie oraz nauczyciele z okolicznych szkół i miejscowości, wzięli udział w Dniu Otwartym, odbywającym się na teren Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Instytut Nauk o Zdrowiu zaprosił gości do swoich pracowni. 

16 grudnia 2022 r. na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyły się II Mistrzostwa Szkół Średnich w Pierwszej Pomocy zorganizowane przez Instytut Nauk o Zdrowiu MUP Oświęcim we współpracy ze Szpitalem Powiatowym im. Maksymiliana w Oświęcimiu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Oświęcimski Pan Andrzej Skrzypiński.

W II edycji Mistrzostw do rywalizacji stanęło aż 29 drużyn. Każda z nich składała się z trzyosobowego zespołu, który musiał wykazać się fachową wiedzą teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy podczas testu oraz zaprezentować szeroki wachlarz umiejętność praktycznych, mierząc się z 10 scenkami tematycznymi.

Rywalizacja była tak zacięta, że do ostatniej chwili nie był znany zwycięzca.

Serdecznie gratulujemy drużynom, które znalazły się na podium:


Wyłoniono również jedną ze szkół z powiatu oświęcimskiego, która wykazała się największą wiedzą i umiejętnościami z zakresu pierwszej pomocy. Tegorocznym zwycięzcą Pucharu Powiatu Oświęcimskiego zostało POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO w Oświęcimiu. Serdecznie gratulujemy.


Wielkie brawa należą się również pozostałym drużynom, które wzięły udział w Mistrzostwach:

 • POWIATOWEMU ZESPOŁOWI NR 2 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH IM. I. ŁUKASIEWICZA W OŚWIĘCIMIU;
 • POWIATOWEMU ZESPOŁOWI NR 1 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OŚWIĘCIMIU;
 • POWIATOWEMU ZESPOŁOWI NR 4 SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W OŚWIĘCIMIU;
 • POWIATOWEMU ZESPOŁOWI NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH I I GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. PROF. KAZIMIERZA BIELENINA W BRZESZCZACH;
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGII W GILOWICACH;
 • WIELOZAWODOWEMU ZESPOŁOWI SZKÓŁ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ZATORZE;
 • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KĘTACH;
 • POWIATOWEMU ZESPOŁOWI NR 9 SZKÓŁ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KĘTACH;
 • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE;
 • CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH;
 • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH;
 • ZESPOŁOWI SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI;
 • ZESPOŁOWI SZKÓŁ W LIBIĄŻU;
 • IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W SOSNOWCU;
 • XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W KATOWICACH;
 • NIEPUBLICZNEMU TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH;
 • ZESPOŁOWI SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JÓZEFA RYMERA I WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH;
 • ZESPOŁOWI SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ;
 • NIEPUBLICZNEMU TECHNIKUM ZAWODOWEMU W KOŃSKICH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną pasją w ratowaniu życia człowieka, wiedzą i umiejętnościami.

„DZIEŃ ZDROWIA SENIORA z Instytutem Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu”
15.11.2022 r.

W dniu 15 listopada 2022 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się konferencja DZIEŃ ZDROWIA SENIORA z Instytutem Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu” współorganizowana z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Wydarzenie podzielone było na dwie części.

Pierwsza część wydarzenia rozpoczęła się serią ciekawych i pouczających wykładów, przygotowanych przez naszych nauczycieli akademickich z Instytutu Nauk o Zdrowiu. Poruszane, w czasie jej trwania, tematy dotyczyły:

 • upadków u osób starszych – ich genezy i skutków,
 • podstawowych zasad żywienia osób w starszym wieku,
 • żywność, która wspomaga leczenie złamań, zwichnięć stawów i stłuczeń oraz okres rehabilitacji po zabiegach medycznych,
 • aktywności fizycznej wspomagającej okres rekonwalescencji po urazach oraz w czasie spadku odporności organizmu.

Drugą częścią wydarzenia, były przygotowane przez wykładowców i studentów warsztaty, w trakcie których uczestnicy konferencji mieli szansę ocenić swój skład masy ciała, poznać serię ćwiczeń poprawiających kondycję, nauczyć się wykonywać i prawidłowo interpretować pomiar ciśnienia tętniczego krwi, a także nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA” BÓL I LECZENIE RAN W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM
28 – 29.10.2022 r.
Konferencja zorganizowana była pod patronatem Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, która podkreśliła znaczenie wymiany doświadczeń w zakresie walki z bólem i leczeniem ran.

Sesję inaugurującą wydarzenie uświetnili wystąpieniami dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk – Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych, a także Maria Palasz – pielęgniarka specjalizująca się w leczeniu ran, prowadząca zespół leczenia ran w Illinois w USA.

Następnie przedstawiono osiągnięcia naukowe Jaroslava Stanciaka Doc. PhDr. et Bc. ze Słowacji oraz Barbary Puchały MSN, RN z Florydy w USA. Sesje miały charakter międzynarodowej wymiany doświadczeń w pracy z pacjentem z ranami przewlekłymi oraz bólem, jaki wywołują.

W kolejnych, niezwykle ciekawych sesjach prelegentami byli:

 • reprezentanci MUP w Oświęcimiu: dr Anita Kocięba-Łaciak, dr Marek Niechwiej, dr Anna Kościej wraz z zespołem tj. dr Izabellą Kozieł-Kokosińską i mgr Anną Malarek oraz Łukasz Dutka i Żaneta Król-Michalska;
 • reprezentantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – mgr Marcelina Paruzel.

W czasie konferencji dwie prelekcje odbywały się również w systemie on-line. Wykłady wygłosiły Lisa Jonson, PhD, RN, CPN z Philadelphia w USA oraz Danuta Wojnar DNP, RN, CCRN, ACUE reprezentująca California State University San Bernardino w USA.


Informacje

Prezentowane zdjęcia oraz wpisy objęte są prawem autorskim.

Wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.

 

 

Kontakt:

Instytut Nauk o Zdrowiu

Małopolska Uczelnia im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

http://www.uczelniaoswiecim.edu.pl