Nasze konferencje i wydarzenia


AKTUALNIE
ORGANIZOWANE

ZAPROSZENIE

Instytut Nauk o Zdrowiu, Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego
w Oświęcimiu

Serdecznie zaprasza do udziału
w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Szkoleniowej

CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA „BÓL I LECZENIE RAN
W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM”

w dniach 20 - 21.10.2023 roku
w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Cel konferencji:

Ból i leczenie ran, w szeroko pojętym wymiarze, jest jednym z najczęściej wymienianych czynników, planowania opieki nad chorym w celu poprawy odczuwalnej, jakości życia. Charakterystyka, rodzaje, przyczyny,

lokalizacja i ocena bólu i ran, to najistotniejsze determinanty walki z nim, w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym.

Serdecznie zapraszamy, do wzięcia udziału, w II Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej: CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA, w dniach 20 - 21 października 2023 roku organizowanej przez Małopolską Uczelnię Państwową im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Konferencja ta poświęcona będzie wymianie doświadczeń w aspekcie interdyscyplinarnym, dotyczących działań i sposobów leczenia ran, metod zapobiegania, rozpoznawania, klasyfikowania i leczenia bólu ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych w tym zakresie.

Udział w konferencji stworzy możliwość prezentacji wyników badań własnych, wymiany myśli naukowej, dyskusji w podjętym temacie oraz przeżycia niezwykłego spotkania, z autorytetami w tej dziedzinie, praktykami i badaczami problemu. Zorganizowane zostaną również warsztaty szkoleniowe w zakresie bólu i leczenia ran., niezwykle ciekawe, oparte o najnowsze wytyczne i wiedzę w omawianym temacie.

Obecność na konferencji, stworzy również możliwość, integracji i zacieśnienie współpracy oraz nawiązanie nowych kontaktów. To wydarzenie przyszłej jesieni – zapraszamy.

Najdalsza podróż̇ w lepsze jutro zaczyna się od pierwszego kroku - zróbmy go dzisiaj!
Do udziału w konferencji, bardzo serdecznie zapraszamy:

 • Pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, którzy na co dzień w pracy stykają się z bólem w aspekcie wielowymiarowym i problematyką leczenia ran.
 • Lekarzy wielu specjalności, zajmujących się leczeniem ran i bólu, w szerokim tego słowa znaczeniu.
 • Dietetyków prowadzących leczenie żywieniowe, znacząco wspomagające terapię bólu i ran.
 • Fizjoterapeutów.
 • Psychologów, kapelanów, którym szczególnie dobrze znany jest ból psychiczny i duchowy.
 • Osoby, chcące się podzielić się wynikami swoich badań, prowadzonych w zakresie tematyki konferencji.
 • Studentów kierunków medycznych: lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego,

dietetyki, fizjoterapii, wychowania fizycznego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

rejestracja zgłoszeń́ za pośrednictwem linku

https://forms.gle/VdgjanCzFf7V3XX47

W przypadku braku możliwości zgłoszenia za pośrednictwem linku, zgłoszenie prosimy wysłać poprzez e-mail: konferencjainoz@gmail.com
podając imię, nazwisko, tytuł zawodowy, wykonywany zawód, formę uczestnictwa.

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konto: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938 Z adnotacją w tytule przelewu (Imię i Nazwisko, forma uczestnictwa)

oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: konferencjainoz@gmail.com Termin rejestracji i wpłaty upływa 17.10.2023 r. do godziny 15.00

Opłata konferencyjna za udział stacjonarny 350 PLN Opłata gwarantuje:

 • Uczestnictwo w wykładach i warsztatach (20 i 21.10.2023 r.)
 • Materiały konferencyjne i edukacyjne
 • Przerwy kawowe z poczęstunkiem, mini lunch
 • Certyfikat (Wykłady plus warsztaty)
 • Wieczór integracyjny – uroczysta kolacja (20.10.2023 r.)

Opłata konferencyjna za udział ONLINE - 150 PLN Opłata gwarantuje:

 • Uczestnictwo w wykładach przez platformę ZOOM (20.10.2023 r.)
 • Certyfikat (Wykłady)

Uczestnicy zainteresowani publikacją - termin zgłoszenia artykułu: 17.10.2023r. Kontakt: dr Anna Kościej anna.kosciej@mup.edu.pl
Publikacja w punktowanej monografii „Człowiek, Zdrowie, Integracja” - 150,00 zł

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938

oraz przesłaniem potwierdzenia przelewu na e-mail (konferencjainoz@gmail.com) z adnotacją w tytule wiadomości: Publikacja

Image

Wydarzenia archiwalne


Uroczyste otwarcie Collegium Inventorum

W dniu 12 kwietnia 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcia trzeciego, największego i najnowocześniejszego budynku w historii Uczelni – Collegium Inventorum, w którym mieści się również siedziba Instytutu Nauk o Zdrowiu.

Instytut Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej
im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu przy współpracy PTP/o Katowice

oraz partnerów (firmy): Laerdal i Simedu


zorganizowali Konferencję Naukowo – Szkoleniową


SYMULACJA - DOSKONAŁOŚĆ DYDAKTYCZNA ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU PRAKTYCZNYM STUDENTÓW

 


która odbyła się w dniach 20 - 21.04.2023 roku

w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w OświęcimiuCele konferencji:

 

 • Podniesienie jakości kształcenia w obszarze nauk medycznych i o zdrowiu poprzez wymianę doświadczeń nauczycieli akademickich, realizujących proces dydaktyczny metodą symulacji medycznej zaliczanej do innowacyjnych metod i technik nauczania.
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi w symulacji medycznej i dzielenie się dobrymi praktykami, wypracowanymi przez wykładowców i instruktorów oraz techników pracujących w uczelnianych centrach symulacji medycznej.
 • Psychologiczne przygotowanie wykładowców do prowadzenie debriefingu, jako najefektywniejszej metody  dochodzenia do wniosków edukacyjnych.
 • Wymiana doświadczeń techników symulacji medycznej w zakresie działalności organizacyjnej i doskonalenia procesu dydaktycznego. 
 • Zarządzanie centrami symulacji medycznej.
 • Poznanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii, jako środków dydaktycznych oraz ich praktyczne zastosowanie w dydaktyce medycznej.


Udział w konferencji stworzył możliwość prezentacji własnych doświadczeń dydaktycznych, technicznych oraz organizacyjnych w realizacji procesu kształcenia w uczelnianych centrach medycznych. Konferencja była platformą dla wymiany myśli naukowej, dyskusji w podjętym temacie oraz przeżyciem niezwykłego spotkania z autorytetami w tej dziedzinie, praktykami i badaczami problemu.

W ramach konferencji zorganizowano warsztaty pracy dydaktycznej metodą symulacji medycznej prowadzone pod kierownictwem dr n. med. Piotra Surmiaka – certyfikowanego instruktora symulacji medycznej.   

W wydarzeniu brali udział:

 • Nauczyciele akademiccy realizujący kształcenie praktyczne w symulacji medycznej
 • Technicy symulacji medycznej
 • Zarządzający centrami symulacji medycznej
 • Pasjonaci nowoczesnych metod i technik dydaktycznych, w tym studenci.

 

 

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący - mgr Łukasz Naglik

Za-ca Przewodniczącego - mgr Edyta Hałatek 

W czwartek, 13 kwietnia 2023 r. uczniowie oraz nauczyciele z okolicznych szkół i miejscowości, wzięli udział w Dniu Otwartym, odbywającym się na teren Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Instytut Nauk o Zdrowiu zaprosił gości do swoich pracowni. 

16 grudnia 2022 r. na terenie Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu odbyły się II Mistrzostwa Szkół Średnich w Pierwszej Pomocy zorganizowane przez Instytut Nauk o Zdrowiu MUP Oświęcim we współpracy ze Szpitalem Powiatowym im. Maksymiliana w Oświęcimiu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Oświęcimski Pan Andrzej Skrzypiński.

W II edycji Mistrzostw do rywalizacji stanęło aż 29 drużyn. Każda z nich składała się z trzyosobowego zespołu, który musiał wykazać się fachową wiedzą teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy podczas testu oraz zaprezentować szeroki wachlarz umiejętność praktycznych, mierząc się z 10 scenkami tematycznymi.

Rywalizacja była tak zacięta, że do ostatniej chwili nie był znany zwycięzca.

Serdecznie gratulujemy drużynom, które znalazły się na podium:


Wyłoniono również jedną ze szkół z powiatu oświęcimskiego, która wykazała się największą wiedzą i umiejętnościami z zakresu pierwszej pomocy. Tegorocznym zwycięzcą Pucharu Powiatu Oświęcimskiego zostało POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO w Oświęcimiu. Serdecznie gratulujemy.


Wielkie brawa należą się również pozostałym drużynom, które wzięły udział w Mistrzostwach:

 • POWIATOWEMU ZESPOŁOWI NR 2 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH IM. I. ŁUKASIEWICZA W OŚWIĘCIMIU;
 • POWIATOWEMU ZESPOŁOWI NR 1 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W OŚWIĘCIMIU;
 • POWIATOWEMU ZESPOŁOWI NR 4 SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH W OŚWIĘCIMIU;
 • POWIATOWEMU ZESPOŁOWI NR 6 SZKÓŁ ZAWODOWYCH I I GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. PROF. KAZIMIERZA BIELENINA W BRZESZCZACH;
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGII W GILOWICACH;
 • WIELOZAWODOWEMU ZESPOŁOWI SZKÓŁ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W ZATORZE;
 • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KĘTACH;
 • POWIATOWEMU ZESPOŁOWI NR 9 SZKÓŁ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W KĘTACH;
 • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE;
 • CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH;
 • I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH;
 • ZESPOŁOWI SZKÓŁ EKONOMICZNO-CHEMICZNYCH W TRZEBINI;
 • ZESPOŁOWI SZKÓŁ W LIBIĄŻU;
 • IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W SOSNOWCU;
 • XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W KATOWICACH;
 • NIEPUBLICZNEMU TECHNIKUM W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH;
 • ZESPOŁOWI SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. JÓZEFA RYMERA I WOJEWODY ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH;
 • ZESPOŁOWI SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ;
 • NIEPUBLICZNEMU TECHNIKUM ZAWODOWEMU W KOŃSKICH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH

Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną pasją w ratowaniu życia człowieka, wiedzą i umiejętnościami.

„DZIEŃ ZDROWIA SENIORA z Instytutem Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu”
15.11.2022 r.

W dniu 15 listopada 2022 r. w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się konferencja DZIEŃ ZDROWIA SENIORA z Instytutem Nauk o Zdrowiu Małopolskiej Uczelni Państwowej w Oświęcimiu” współorganizowana z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Wydarzenie podzielone było na dwie części.

Pierwsza część wydarzenia rozpoczęła się serią ciekawych i pouczających wykładów, przygotowanych przez naszych nauczycieli akademickich z Instytutu Nauk o Zdrowiu. Poruszane, w czasie jej trwania, tematy dotyczyły:

 • upadków u osób starszych – ich genezy i skutków,
 • podstawowych zasad żywienia osób w starszym wieku,
 • żywność, która wspomaga leczenie złamań, zwichnięć stawów i stłuczeń oraz okres rehabilitacji po zabiegach medycznych,
 • aktywności fizycznej wspomagającej okres rekonwalescencji po urazach oraz w czasie spadku odporności organizmu.

Drugą częścią wydarzenia, były przygotowane przez wykładowców i studentów warsztaty, w trakcie których uczestnicy konferencji mieli szansę ocenić swój skład masy ciała, poznać serię ćwiczeń poprawiających kondycję, nauczyć się wykonywać i prawidłowo interpretować pomiar ciśnienia tętniczego krwi, a także nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „CZŁOWIEK, ZDROWIE, INTEGRACJA” BÓL I LECZENIE RAN W WYMIARZE INTERDYSCYPLINARNYM
28 – 29.10.2022 r.
Konferencja zorganizowana była pod patronatem Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała JM Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP, która podkreśliła znaczenie wymiany doświadczeń w zakresie walki z bólem i leczeniem ran.

Sesję inaugurującą wydarzenie uświetnili wystąpieniami dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk – Członek Naczelnej Rady Aptekarskiej, Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Przewodniczący Komisji Aptek Szpitalnych, a także Maria Palasz – pielęgniarka specjalizująca się w leczeniu ran, prowadząca zespół leczenia ran w Illinois w USA.

Następnie przedstawiono osiągnięcia naukowe Jaroslava Stanciaka Doc. PhDr. et Bc. ze Słowacji oraz Barbary Puchały MSN, RN z Florydy w USA. Sesje miały charakter międzynarodowej wymiany doświadczeń w pracy z pacjentem z ranami przewlekłymi oraz bólem, jaki wywołują.

W kolejnych, niezwykle ciekawych sesjach prelegentami byli:

 • reprezentanci MUP w Oświęcimiu: dr Anita Kocięba-Łaciak, dr Marek Niechwiej, dr Anna Kościej wraz z zespołem tj. dr Izabellą Kozieł-Kokosińską i mgr Anną Malarek oraz Łukasz Dutka i Żaneta Król-Michalska;
 • reprezentantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – mgr Marcelina Paruzel.

W czasie konferencji dwie prelekcje odbywały się również w systemie on-line. Wykłady wygłosiły Lisa Jonson, PhD, RN, CPN z Philadelphia w USA oraz Danuta Wojnar DNP, RN, CCRN, ACUE reprezentująca California State University San Bernardino w USA.


Informacje

Prezentowane zdjęcia oraz wpisy objęte są prawem autorskim.

Wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione.

 

 

Kontakt:

Instytut Nauk o Zdrowiu

Małopolska Uczelnia im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

http://www.uczelniaoswiecim.edu.pl