26 maja 2023

Image
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
ŻYWIENIE I LECZENIE
ŻYWIENIOWE W OPIECE
GERONTOLOGICZNEJ
ŻYWIENIE I LECZENIE
ŻYWIENIOWE W OPIECE
GERONTOLOGICZNEJ

Zaproszenie

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz Naukowego zapraszamy do udziału
w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

ŻYWIENIE I LECZENIE ŻYWIENIOWE
W OPIECE GERONTOLOGICZNEJ

ŻYWIENIE I LECZENIE ŻYWIENIOWE
W OPIECE GERONTOLOGICZNEJ

Gerontologia jest dziedziną, w której interdyscyplinarne podejście do pacjenta ma istotne znaczenie dla efektywności postępowania leczniczego. 

Myślą przewodnią gerontologii jest "dodać więcej lat do życia i więcej życia do lat”. 

Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki specjalistycznej opiece, w której prawidłowe żywienie ma niezwykle istotne znaczenie.
Celem konferencji jest przybliżenie i aktualizowanie wiedzy oraz stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów w zakresie leczenia żywieniowego oraz żywienia w geriatrii i gerontologii.

Patronat Honorowy

Image

JM Rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. 
W. Pileckiego w Oświęcimiu 

dr n. o zdr. Sonia Grychtoł, prof. MUP
Image

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut
Image
Sekcja Żywienia Medycznego

POLSPEN
Komitet Organizacyjny
Komitet Naukowy
dr inż. Anna Kościej - przewodnicząca 
dr n. med. i n. o zdr. Izabela Kozieł Kokosińska 
mgr inż. Anna Malarek 
dr n. med. Kornelia Wac 
mgr Joanna Sadulska - Puch  
mgr Patrycja Nagi


 Instytut Nauk o Zdrowiu MUP Oświęcim
dr hab. n. med. Zbigniew Krowicki, prof. MUP Oświęcim - przewodniczący
dr hab. n. o zdr. Justyna Glik - kierownik Zakładu Organizacji Leczenia Ran Przewlekłych, SUM Katowice
dr hab. inż. Katarzyna Dereń, prof. UR. INOZ, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski
dr inż. Anna Kościej - Zakład Dietetyki, MUP Oświęcim
dr n. med. Kornelia Wac - Zakład Dietetyki, MUP Oświęcim
dr n. med. Wiesława Kołodziej - dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu, MUP Oświęcim

Program konferencji

8:30 - 9:00

Rejestracja Uczestników


8:30 - 9:00

9:00 - 9:10

Powitanie Uczestników i rozpoczęcie konferencji

REKTOR MUP JM dr Sonia Grychtoł, prof. MUP

9:10 - 9:40

Odmienność patofizjologiczna wieku podeszłego

Dr n. med. Agnieszka Jabłeka

9:10 - 9:40

9:40 - 10:20

Wpływ niedożywienia na farmakoterapię pacjenta w podeszłym wieku

Dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

10:20 - 10:50

Niedożywienie w kardiologii - z czym to się je?

Dr n. o zdr. Anna Brończyk - Puzoń

10:20 - 10:50

10:50 - 11:15

Nawodnienie ma znaczenie - szczególnie dla seniorów

lek. Martyna Nobis. Wykład pod patronatem IBSS BIOMED S.A.

11:15 - 11:40

przerwa kawowa


11:15 - 11:40

11:40 - 12:20

Rola leczenia żywieniowego w okresie okołooperacyjnym w przebiegu leczenia ran trudno gojących się oraz w okresie rekonwalescencji pozabiegowej.

Mgr Monika Aleksy - Polipowska

12:20 - 13:00

Żywienie i leczenie żywieniowe w chorobach neurodegeneracyjnych.

Dr n. med. Izabela Kozieł - Kokosińska

12:20 - 13:00

13:00 - 14:00

Przerwa na lunch

14:00 - 14:30

Niedożywienie i zespół kruchości a występowanie powikłań pooperacyjnych w grupie pacjentów starszych operowanych w zakresie jamy brzusznej

Dr hab. n. med., prof UJ Jakub Kenig

14:00 - 14:30

14:30 - 15:10

Czy ważniejsze jest białko, czy energia?

Prof. Stanisław Kłęk

15:10-15:50

Wpływ mikrobioty jelitowej na starzenie się

prof. dr hab. Ewa Stachowska

15:10-15:50

15:50 - 16:20

Dobre żywienie i jego brak w kontekście odpowiedzialności podmiotu leczniczego.

dr Marek Niechwiej

16:20 - 16:35

przerwa kawowa


16:20 - 16:35

16:35-17:05

Rola dietetyka w amerykańskim modelu opieki nad pacjentem geriatrycznym

PhD Beatriz Dykes

17:05 - 17:35

Wsparcie psychologiczne osób w podeszłym wieku.

dr Marianna Dąbrowska - Wnuk

17:05 - 17:35

17:35

Ogłoszenie wyników sesji posterowej, wręczenie nagród uczestnikom


18:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

18:00

Prelegenci

Sponsorzy

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Patronat medialny

Image
Image
Image
Image
Image

Udział czynny


Dla osób zainteresowanych udziałem czynnym w Konferencji przewidziana jest sesja posterowa. 

Uczestnik czynny powinien do 20 maja 2023 roku wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy razem z abstraktem 
(abstrakt należy wysłać drogą mailową).

 Przyjmowane będą prace, których tematyka jest zgodna z tematyką Konferencji.

Abstrakt powinien zawierać następujące elementy: 
tytuł, Autorów pracy wraz z afiliacjami, imię i nazwisko opiekuna pracy naukowej (jeśli jest to praca studencka).

 Treść abstraktu powinna zawierać: 
Wprowadzenie 
Cel pracy 
Metoda badania 
Wyniki 
Wnioski 
Słowa kluczowe


Abstrakt powinien być napisany w języku polskim. 
Objętość streszczenia nie może przekraczać 250 słów.
 Formatowanie: czcionka Times New Roman 12, 
odstępy 1,5 wiersza, wyjustowanie. 
Abstrakt powinien być przesłany w formacie DOC lub DOCX.
 W abstrakcie nie należy umieszczać rycin, 
wykresów ani zdjęć.

Wymagana wielkość plakatu to format A1 (594×841 mm). 

Na plakacie należy umieścić tytuł, autorów pracy wraz z afiliacjami, imię i nazwisko opiekuna pracy naukowej 
w przypadku pracy studenckiej. 


Organizatorzy zastrzegają możliwość odrzucenia abstraktu w przypadku nie spełnienia wymogów. 
Organizator zobowiązuje się do mailowego poinformowania autorów o zakwalifikowaniu ich pracy
 do przedstawienia podczas Konferencji.

Plakaty powinny być dostarczone przez Uczestników najpóźniej pierwszego dnia Konferencji 
przed rozpoczęciem sesji.
Plakaty naukowe będą oceniane przez przedstawicieli Komitetu Naukowego podczas przerwy kawowej. 
Najlepsze postery zostaną nagrodzone. 
Dla każdego Uczestnika został przewidziany certyfikat i skromny upominek.
Wszystkie postery zamieszczone zostaną także na podstronie Konferencji.

Autorzy zgłoszonych prac mają możliwość opublikowania zgłoszonych prac 
w czasopiśmie GERIATRIA. 
Zgłaszane artykuły muszą być zredagowane wg standardów czasopisma 
oraz pozytywnie przejść proces recenzji Czasopisma. 

Kontakt z organizatorami

dr inż. Anna Kościej anna.kosciej@mup.edu.pl
dr Izabela Kozieł - Kokosińska izabela.koziel-kokosinska@mup.edu.pl
mgr inż. Anna Malarek anna.malarek@mup.edu.pl

Image

Na terenie Uczelni znajduje się
parking bezpłatny

Odległość od dworca PKP - 2 km.
Dojazd z dworca możliwy
autobusem komunikacji miejskiej.

Zarejestruj się!

Opłata za udział w konferencji zarówno
w formie stacjonarnej, jak i zdalnej:

studenci 90 zł
pozostali uczestnicy 180 zł


rejestracja uczestników stacjonarnych do
25 maja 2023 r.

Opłata konferencyjna zawiera:

- udział w sesjach naukowych;
- dostęp do transmisji online,
- dostęp do nagrań wykładów przez
7 dni od zakończenia konferencji,
- certyfikat uczestnictwa

Ponadto, w przypadku uczestników
stacjonarnych:

przerwa kawowa i lunch
pakiet materiałów konferencyjnych

Nr konta do wpłat: 45 1090 2590 0000 0001 3232 4938
W tytule przelewu: ŻYWIENIE Nazwisko i imię

Konferencja rozpocznie się za